POEM

อะลาดิ่นกับตะเกียงวิเศษ
        กาลครั้งหนึ่งนั้น นานมา
ชายหนุ่มรูปงามตา เรียบร้อย
เขามีชื่อนามว่า อะลาดิ่น
ฐานะเขาต่ำต้อย แต่ครั้งนานมา
         วันหนึ่งเขาทำสวนที่บ้าน สบายใจ
เขาขุดดินลงไป รอบข้าง
พบกับอะไรอยู่ใต้ ดินก้อนหนึ่ง
เมื่อหยิบดินออกขว้าง กับต้องประหลาดใจ
         เห็นตะเกียงโบราณหนึ่งนั้น ถูกกลบ
ผิวตะเกียงมีฝุ่นทบ อยู่บ้าง
อะลาดิ่นเอามือลบ ถูออก
แล้วก็มีควันคว้าง พุ่งขึ้นออกมา
         ปรากฏเป็นร่างยักษ์ขึ้น ตรงหน้า
รูปร่างใหญ่นักหนา ร่างนี้
ลอยขึ้นอยู่บนฟ้า โค้งคำนับ
พร้อมกับทำมือชี้ เอ่ยถ้อยวาจา
         ข้าขอขอบคุณนะเจ้า นายจ๋า
ที่มอบอิสระให้ข้า รอดพ้น
ข้าอยู่ในตะเกียงมา นานมาก
บุญคุณท่านมากล้น ปล่อยข้าออกมา
หน้า ๑
หน้า ๒
หน้า ๓
หน้า ๔
All Comments (0)
No Comments